Ticari Elektronik İleti Onayı

Ticari Elektronik İleti Onayı

https://talktubana.com/ adresinden her zaman erişebileceğim KVKK Aydınlatma Metni’nde açıklandığı şekilde Samsara Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi (“Samsara”) tarafından gerçekleştirilen hizmet ve faaliyetler kapsamındaki bilgilendirme, reklam, kutlama ve kullanıcı memnuniyeti değerlendirmesi amaçlarıyla iletişim kanalları üzerinden tarafıma ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulacağı ve dilediğim zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı her zaman reddedebileceğime dair bilgilendirildim.

Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin işbu metni okuduğumu ve anladığımı beyan ve kabul ediyorum. Samsara tarafından, web sitesindeki iletişim/başvuru kutularında paylaştığım iletişim bilgilerime (SMS, Telefon veya E-posta) yukarıda yazılı amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilmesine ve bu amaçla kişisel verilerimin işlenmesine onay veriyorum.