MBCL Mindfulness Temelli Şefkatli Yaşam Temel Eğitimi

MBCL Mindfulness Temelli Şefkatli Yaşam Temel Eğitimi

Mindfulness Temelli Şefkatli Yaşam Temel Eğitimi (MBCL)

Kendimizin ve diğer insanların acılarına karşı duyarlı olmak, yaşanan ıstırabı önlemek veya hafifletmek için istekli olmak yetisinin tümüne şefkat denir (Paul Gilbert 2014). Şefkat hepimizin doğuştan sahip olduğu bir kapasite olmasına rağmen bazılarımız için farklı deneyimler sonucunda gelişimini gerçekleştiremez. İyi haber şu ki, bizler, şefkati üzerinde çalıştıkça geliştirebilir ve farkındalık uygulamalarıyla git gide daha da derinleştirebiliriz.

Ancak birçoğumuz, kendimizi acımasızca eleştirmenin

güçlenme ve tamamlanma sürecimizin bir evresi olduğuna, şefkatin ise kendimizden çok başkalarına gösterilmesi gereken bir duygu olduğuna inanırız. Alma-verme dengesinde kendimize yaşattığımız bu adaletsiz süreç, zaman içinde sonu hüsranla biten birçok hikayenin ana kahramanı olur. Oysa nazik, farklı olasılıklara açık, cesur ve sorumluluk sahibi olarak karakterize edebileceğimiz şefkat, sanılanın aksine kişinin kendisinden esirgemesi gereken bencil bir eylem değildir. Şefkat empati ve açıklıkla yakın ilişkiler kurmamıza veya kendimizi hoşgörüyle karşılamamıza rehberlik eder. Ve unutulmamalıdır ki; öz şefkatin olmadığı bir benlikte, zihinsel sağlık ve empatiden söz etmek pek de mümkün olmayacaktır.

Farkındalık temelli bir şefkat programı olan MBCL (Farkındalık Temelli Şefkatli Yaşam); öz şefkatin gelişmesi ve pratik edilmesi için ihtiyacımız olan fiziksel, duygusal ve kişiler arası iyi oluş halini destekler. Hak ettiğimiz şefkatli yaklaşımı geliştirmede bize yardımcı olurken, zorlayıcı anlarda kendimize nasıl anlayışla ve nezaketle yaklaşabileceğimizi gösterir. Kendimizde eksik gördüğümüz yanları anlayışla karşılama ve zorlandığımız duygu ve durumlarla sağlıklı bir şekilde başa çıkma becerisini geliştirir.

Program utanç, öz eleştiri, endişe, travma, depresyon ve kronik ağrılarla baş etmeye çalışan kişiler için de destekleyici olabilir. Özellikle; anda kalmak ve dikkatini tarafsızca ve duyarlı bir şekilde yönetmek pratiğini faydalı bulan fakat gündelik yaşam koşturması içerisinde bunu uygulamakta zorluk çeken, buna rağmen bu farkındalığın iyileştirici etkilerini geliştirmek ve kendilerine ve başkalarına karşı saygılı ve şefkatli bir tutum benimsemek isteyenler için de uygundur.

Mindfulness Temelli Şefkatli Yaşam Temel Eğitimi (MBCL)

Kendimizin ve diğer insanların acılarına karşı duyarlı olmak, yaşanan ıstırabı önlemek veya hafifletmek için istekli olmak yetisinin tümüne şefkat denir (Paul Gilbert 2014). Şefkat hepimizin doğuştan sahip olduğu bir kapasite olmasına rağmen bazılarımız için farklı deneyimler sonucunda gelişimini gerçekleştiremez. İyi haber şu ki, bizler, şefkati üzerinde çalıştıkça geliştirebilir ve farkındalık uygulamalarıyla git gide daha da derinleştirebiliriz.

Ancak birçoğumuz, kendimizi acımasızca eleştirmenin güçlenme ve tamamlanma sürecimizin bir evresi olduğuna, şefkatin ise kendimizden çok başkalarına gösterilmesi gereken bir duygu olduğuna inanırız. Alma-verme dengesinde kendimize yaşattığımız bu adaletsiz süreç, zaman içinde sonu hüsranla biten birçok hikayenin ana kahramanı olur. Oysa nazik, farklı olasılıklara açık, cesur ve sorumluluk sahibi olarak karakterize edebileceğimiz şefkat, sanılanın aksine kişinin kendisinden esirgemesi gereken bencil bir eylem değildir. Şefkat empati ve açıklıkla yakın ilişkiler kurmamıza veya kendimizi hoşgörüyle karşılamamıza rehberlik eder. Ve unutulmamalıdır ki; öz şefkatin olmadığı bir benlikte, zihinsel sağlık ve empatiden söz etmek pek de mümkün olmayacaktır.

Farkındalık temelli bir şefkat programı olan MBCL (Farkındalık Temelli Şefkatli Yaşam); öz şefkatin gelişmesi ve pratik edilmesi için ihtiyacımız olan fiziksel, duygusal ve kişiler arası iyi oluş halini destekler. Hak ettiğimiz şefkatli yaklaşımı geliştirmede bize yardımcı olurken, zorlayıcı anlarda kendimize nasıl anlayışla ve nezaketle yaklaşabileceğimizi gösterir. Kendimizde eksik gördüğümüz yanları anlayışla karşılama ve zorlandığımız duygu ve durumlarla sağlıklı bir şekilde başa çıkma becerisini geliştirir.

Program utanç, öz eleştiri, endişe, travma, depresyon ve kronik ağrılarla baş etmeye çalışan kişiler için de destekleyici olabilir. Özellikle; anda kalmak ve dikkatini tarafsızca ve duyarlı bir şekilde yönetmek pratiğini faydalı bulan fakat gündelik yaşam koşturması içerisinde bunu uygulamakta zorluk çeken, buna rağmen bu farkındalığın iyileştirici etkilerini geliştirmek ve kendilerine ve başkalarına karşı saygılı ve şefkatli bir tutum benimsemek isteyenler için de uygundur.

MBCL Programı

MBCL programı Paul Gilbert (Şefkat Temelli Terapi), Kristin Neff ve Christopher Germer’in (Mindful-Öz Şefkat) öğretileriyle yola çıkan ve bu öğretilerle birlikte “Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)” ve “Pozitif Psikoloji” unsurlarını içinde barındıran bilişsel temelli bir programdır.

Terapötik etkilerle sahip MBCL, bir terapi programı olarak düşünülmemelidir. Grupla birlikte deneyimleyeceğimiz MBCL ile temelde öz şefkat becerilerimizin gelişmesi amaçlanırken, pozitif psikoloji ve meditasyon pratikleriyle içsel bir derinleşme sağlanır. Bilimsel araştırma sonuçları ışığında kurgulanan sistemli uygulamalarıyla iyileşmeye doğru adım adım ilerlememizi sağlar.

MBCL’yi gelişim sürecimizde takviye sağlayan, bizi koruyan veya eksiklerimizi gidermeye yardımcı bir teknik olarak değerlendirebileceğimiz gibi, -her şeyden bağımsız- ayrı bir süreç olarak da hayatlarımıza entegre etmek mümkündür.

  • Grup programıdır.
  • 8 hafta sürer. Haftada 2,5 saat yapılır. Bir “Sessizlik Günü” vardır.
  • Programın içerisinde sınıf içi alıştırmaları, eğitmen ile birebir diyaloglar, meditasyon ve teorik paylaşımlar önemli bir yer tutar. Katılımcıların evde uygulayabilecekleri pratikler ile her hafta kademeli olarak, saptanmış bir akış ve süre içerisinde şefkati deneyimlemesi amaçlanmıştır.
  • Oturumlar dışında; ses kayıtları ve yönlendirilmiş uygulamalar aracılığıyla, katılımcılar her gün ev uygulamalarını yapmaya teşvik edilir.
  • 8 hafta boyunca tüm derslere katılmak ve günlük ev ödevlerini uygulamak için güçlü bir taahhütte bulunmaya istekli olunmalıdır.
  • Kurs sertifikası alabilmek için ikiden fazla dersi kaçırmamanız ve tüm gün seansına katılmanız gerekmektedir. Kursunuz sırasında tüm gün oturumuna katılamadığınız takdirde, daha sonraki gruplarınkine katılarak telafi edebilir ve tamamlama statüsü alabilirsiniz.
Program İçeriği

1. Oturum: “Tehdit, Dürtü Ve Yatıştırıcı Sistemler” Kendimize ve diğer insanlara şefkat göstermemize engel olan duygularımızı, duygularımızın beslendiği şüphelerimizi, tedirginliklerimizi ve tereddütlerimizi keşfetmemizi amaçlayan, beynimizin çok katmanlı yapısını, en temel üç duygu düzenleme sistemini ve hepsinin arasındaki dengeyi inceleyeceğimiz bir oturumdur.

2. Oturum: “Tehdit ve Öz Şefkat” Korku, öfke, güvensizlik, üzüntü ve yorgunluk gibi şefkat ve merhamet görmeye dair yaşadığımız zor ve olumsuz tepkilerin nasıl ortaya çıktığını inceleyeceğimiz seansta; “Savaş – Kaç – Don” sistemi üzerine odaklanarak, durumlar karşısında verdiğimiz stres tepkilerini anlayacak ve öz şefkatin yollarını ve imgelerle nasıl çalışabileceğimizi araştıracağız.

3. Oturum: “Arzuları ve Örüntüyü Aç” Karşımızdakiyle sağlıklı bir ilişki kurmak için eskiden beri alıştığımız düşünsel örüntüleri nasıl geliştirebiliriz? Bu temel sorgulamayla yola çıkarak, tehdit ve rekabet modundan özenli bir moda nasıl geçeceğimizle ilgili ipuçlarını aramaya başlayacağız. Zihnimizdeki sağlıksız otoyollardan nasıl çıkacağımızı öğrenerek, daha sağlıklı bir rotada yolculuğumuza devam edeceğiz.

4. Oturum: “Şefkati İçselleştirmek” Şefkat lotusunu derinlemesine inceleyerek şefkati destekleyen nitelikleri, becerileri ve gelişmesine yardımcı ortamları nasıl oluşturacağımızı inceliyoruz. İçsel yardımcımızı nasıl geliştireceğimizi ve imgeleme tekniğiyle şefkati somutlaştırmayı öğreneceğiz. Nezaket pratiğini kullanarak beden taraması, Mindful Hareket Etme ve Mindful Yürüme gibi mindfulness uygulamalarını deneyimleyeceğiz.

5. Oturum: “Ben ve Diğerleri” Şefkatin ilişkisel boyuttaki nitelikleri üzerinde derinlemesine çalışırken, yaşamımızda bizi kısıtlayan kendimiz ve başkaları hakkındaki sabit fikirlerimizi keşfedeceğiz.

6. Oturum: “Gelişen Mutluluk” Bu oturumda yaşamımızda birbirini besleyen – yaşam için dört dost olarak bilinen- nezaket, minnettarlık, sankinlik ve şefkatle birlikte kalbimizin sınırsız nitelikleri üzerine çalışacağız. Neşeli, tatminkar ve anlamlı bir yaşam ile mutluluğun nasıl beslenebileceğini keşfediyoruz.

Sessizlik Günü Altıncı ve yedinci haftalar arasında, gün boyunca sürecek rehberli bir inziva yaşayacağız. Seansın yoğun doğası; hayatın içinde becerilerimizi kullanmayı sağlamlaştırmamızda ve aynı zamanda MBCL yöntemlerini yolculuğumuz boyunca kullanmamızda bize rehberlik edecek.

7. Oturum: “Bilgelik ve Merhameti Günlük Hayata Dokumak” Yaşamımızda motivasyona ve şefkatli eyleme odağımızı çevirerek, hem kendimize hem çevremize verdiğimiz değer ile ego sistemden çok ekosistemi nasıl geliştirebileceğimiz konularını keşfedeceğiz.

8. Oturum: “Kalp ile Yaşamak” Programın son oturumunda Mindful şefkatle birlikte kendi kendimizi iyileştirme kapasitemizin varlığını ve bu kapasiteyi doğru kullanarak nasıl gerçek bir iyileşme yaşayacağımızı konuşacağız.

Program Kimler İçin Uygundur?

Bu programın bir parçası olmak için daha önce Mindfulness pratiklerini deneyimlemiş, tercihen MBSR ya da MBCT veya benzeri bir programı tamamlamış olmanız gerekir.

MBCL programı; şefkati kavramsal ve teorik bilginin ötesinde deneyimlemek, günlük hayatla uyumlamak, kadim içgörülere dayanan bilimsel yaklaşımını öğrenmek ve şefkatle birlikte zengin bir meditasyon ve uygulama repertuarına sahip olmak, yardım alan veya veren ve Mindfulness pratiğini içtenlikle birleştirmek isteyen herkese açıktır.

Eğer anksiyete, utanç, öz eleştiri, stres, travma, depresyon, yalnızlık ve/veya yalnızlıkla bağlantılı endişe sorunlarıyla mücadele ediyorsanız sizi aramamız için aşağıda yer alan eğitim başvuru formunu doldurun, en kısa süre içinde sizinle iletişime geçelim.

Bu programın bir psikoterapi yöntemi olmadığını lütfen unutmayın. Karmaşık travma, psikoz veya ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyorsanız, bu programa katılmak yerine lütfen profesyonel bir destek alın. Programla birlikte psikoterapiye devam edecekseniz, terapistinizi programın kapsamı hakkında bilgilendirerek görüşünü istemenizi öneririz.

MBCL Eğitimi Başvuru Formu


    Ticari Elektronik İleti Onayı veriyorum.